Chunyi Lin at Master of Qi – Powerful Group Healing with Qigong

[aoa id=’0′][dn_wp_yt_youtube_source type=”101″ id=”IIpvEKBlkvE”][/aoa]

Date: 2019-10-01 01:04:03

Qigong Master Chunyi Lin performs group healing in the Lotus at Master of Qi.

https://www.springforestqigong.com